Organisatie

Literatuur ontroert, vermaakt, geeft hoop. Draagt bij aan onze persoonlijke ontwikkeling. Ze prikkelt de verbeelding en creativiteit, scherpt het kritische vermogen aan, verstevigt de eigen identiteit en kweekt begrip voor de ander. Literatuur én literair erfgoed zijn verbonden met de maatschappij en spelen een grote rol bij het bepalen van onze cultuur en identiteit. Literair erfgoed is een magische spiegel waarin we zien wie we ooit waren, wie we zijn en wie we kunnen worden, als individu én als samenleving. 

 

Het Literatuurmuseum maakt samen met het Kinderboekenmuseum deel uit van de Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief (Stichting NLL), voorheen Stichting Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. De stichting beheert de literaire schatkamer van Nederland. Vrijwel alle Nederlandse schrijvers en illustratoren zijn vertegenwoordigd met manuscripten, brieven, kinderboekenillustraties, geschilderde en getekende portretten, foto’s en vele andere unieke documenten en voorwerpen. Ze stelt haar archief ter inzage aan onderzoekers, journalisten, biografen et cetera en toont documenten en objecten in exposities. Daarnaast maakt ze deel uit van besturen van diverse letterkundige organisaties, waaronder de Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde, de Jan Campert-Stichting en het Willem Kloosfonds.

 

De stichting maakt de kracht van literatuur én de rijkdom van het Nederlands literaire erfgoed zichtbaar. Via Literatuurmuseum.nl, een online platform voor literatuurliefhebbers, wetenschappers en het onderwijs, waar grote en kleine verhalen uit de Nederlandse literatuur tot leven worden gebracht aan de hand van de archieven die de stichting beheert. Deze site, ontwikkeld in samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING), biedt in de toekomst onderzoekers de mogelijkheid gedigitaliseerde archieven te raadplegen.

 

Uiteraard biedt de Stichting NLL ook een inspirerende fysieke plek waar het publiek literaire verhalen kan ontdekken, beleven en zelf maken. Gezinnen en het primair onderwijs kunnen terecht in het Kinderboekenmuseum en literatuurliefhebbers, studenten en scholieren in het Literatuurmuseum.

 

Omdat literatuur ons leven verrijkt.

 

 

Wie is wie

 

Bestuur 

De heer drs. K. van der Steenhoven, voorzitter 
Mevrouw prof. dr. M.T.C. Mathijsen-Verkooijen, secretaris 
De heer Jan Boerstoel, penningmeester

Mevrouw prof.dr. W.L.H. van Lierop-Debrauwer
De heer mr. M. David


Managementteam 

Aad Meinderts, directeur 
Ingrid Verkiel, adjunct-directeur / hoofd publiekszaken en tentoonstellingen
Marian van Wissen, hoofd bedrijfsvoering
Inge Stikkelorum, directie-assistent 
 

Collecties 

Salma Chen, hoofdconservator
Carina Brummel, conservator
Daan Cartens, conservator 
Dick Welsink, conservator  
Christie Hak, medewerker collecties
Annelies Flinterman, medewerker studiezaal
Madelon Monté, medewerker studiezaal
Anita van Oostrom, medewerker studiezaal


Publiekszaken en tentoonstellingen

Jef van Gool, projectleider Literatuurmuseum.nl (freelance)

Jessica Brul, assistent publiekszaken
Maaike Kramer, pr en communicatie

Nadine van Maanen, assistent Literatuurmuseum.nl (freelance)

Astrid Oosterhof, coördinator evenementen
Lucienne Peeters, assistent publiekszaken (freelance)
Maud van Tongeren, coördinator educatie

Melody Akkerman, medewerker educatie (freelance)
Marjolein van Heiningen, medewerker evenementen (freelance)
Sanne Kappert, medewerker educatie (freelance)

Mirona Koelemeijer, medewerker educatie (freelance) 
Leontine Lieffering, medewerker educatie (freelance)

Lysanne Plugge, medewerker educatie (freelance) 
Caja van der Poel, medewerker educatie (freelance)

Tamara van Sprundel, medewerker educatie (freelance)
Gerjanne van Zuilen, medewerker educatie (freelance)

 

Bedrijfsvoering

Tom Asselman, medewerker bedrijfsvoering
Lucie Rietdijk, senior financiën

Marieke van Wissen,  medewerker personeelszaken / financiële administratie

 

Vrijwilligers

Niels Bokhove, medewerker collecties
Connie de Korte, medewerker educatie
Aad van Onselen, medewerker educatie
Leni Quann, medewerker collecties
Nanny Sabelis, medewerker educatie
Rian van de Sande, medewerker studiezaal
Rudy Schreijnders, medewerker collecties 
Tineke Spiering, medewerker educatie
Sven Veenstra, medewerker collecties
Janine Vogelaar, medewerker educatie
Alexandra de Vries, medewerker collecties
Ronald van Zoelen, medewerker collecties

 

 

ANBI-status

Aan het Literatuurmuseum is door de Belastingdienst de zogenaamde Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend. Giften en erfstellingen ten gunste van het Literatuurmuseum zijn altijd geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting (voorheen: successierecht). Het museum betaalt daarover derhalve geen belasting. Om die reden komen schenkingen, legaten en erfstellingen volledig ten goede aan het museum. Maar niet alleen het museum heeft profijt van uw schenking. Ook de schenker geniet een aantal fiscale voordelen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.


De Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief volgt voor het beloningsbeleid het BBRA rijksoverheid. 

Voor de periode 2013-2016 is een beleidsplan opgesteld, dat u hier kunt downloaden.
Ook kunt u de Jaarrekening 2014 en Jaarrekening 2015 inzien.

 

Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief

Postadres: Postbus 90515, 2909 LM Den Haag 

RSIN/fiscaal belastingnummer ANBI: 002876231
Salariëring: volgens BBRA Rijksoverheid

KvK Nummer: Den Haag 41150381
BTW nummer: NL002876231B01